Volg ons! 

Management

Management voor meer grip op het proces

Onze afdeling Management biedt gespecialiseerde managers, die het proces-, project-, omgevings- en mobiliteitsmanagement ter hand kunnen nemen. Ze doen dat met een dienstverlenende en resultaatgerichte instelling. De afdeling wil zich met name specialiseren in omgevingsmanagement.

Bij het plannen en realiseren van een project moet altijd rekening worden gehouden met de mensen in de omgeving. Die zullen hun invloed willen uitoefenen op het project. Om problemen te voorkomen is het zaak om goed om te gaan met hun belangen. Dat kan met omgevingsmanagement. Dit is het geheel aan producten en diensten die de omgeving tijdens elke projectfase goed laat functioneren. Zowel in sociaal, economisch als ruimtelijk opzicht. Bij complexe projecten is het zinvol om deze taak geheel toe te vertrouwen aan onze Omgevingsmanager. Bij eenvoudiger projecten kan worden volstaan met op maat toegesneden producten en diensten.

Wanneer alle partijen in de omgeving van een gepland project, in een zo vroeg mogelijk stadium erbij worden betrokken en hun zegje kunnen doen, levert dat veel goodwill en andere voordelen op:

  • Een beter imago
  • Voorkomen van (onnodige) vertragingen
  • Creëren en houden van draagvlak
  • Herkenbaarheid richting externe stakeholders
  • Hogere mate van betrouwbaarheid
  • Het voorkomen van onnodige knelpunten
  • Het voorkomen van onnodige ruis

Voor effectief omgevingsmanagement bieden we diverse producten en diensten aan: factorenanalyse relatiemanagement, monitoren van de omgeving, medianetwerk, bepalen van projectomvang, opstellen van een strategisch plan, conditioneringsplan, procedureoverzichten, communicatie en informatieplan, verkeersplan, logistiek plan, etc.